Uslovi korišćenja i kupovine proizvoda

Molimo Vas pažljivo da pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišcenje usluga na internet stranicama www.nana.co.rs ( u daljem tekstu označen kao: Vebsajt).

Vebsajt je postavljen i njime upravlja Ztur Nana prom, Norveskih interniraca bb, Užice(u daljem tekstu : Nana) , a koristi se za predstavljanje Naninih proizvoda kao i prodaju proizvoda. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje kontaktirajte nas na imejla adresi office@nana.co.rs .

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koja s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Nana zadražava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Vebsajta bez bilo kakvog objašnjena. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Vebsajt moze da sadržati lnkove putem kojih možete pristupiti na druge vebsajtove. Nana nema nikakvu kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se moze pritupiti putem Vebsajta i ne može biti odgovaran za bilo kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi njegovim korišćenjem.

Korisnici treba da imaju na umu da sve sto vide na Vebsajtu je zašticeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa njegovim odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezni ovim odredbama molimo Vas ne koristite Vebsajt.

Opšti uslovi:

Nakon prijema narudzbe putem sajta prodavac je dužan da pre isporuke kontaktira putem imejla

Nakon potvrde prodavca imejlom, narudzba je neopoziva.

Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku

U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca putem imejla

Sve eventualne promene sem promene vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudzbe

U slučaju neuskladjenosti cena isporuke navednih na ovom sajtu sa cenama kurirske sluzbe, o promenama ćete biti obavešteni putem imejla

Garacija kvaliteta

Nana garantuje za kvalitet svojih proizvoda. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snozi Nana. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju. Garancija ne vazi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Pravo na odustanak od kupovine

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zakljucenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudzbine koju mozete da poslati elektroskim putem na nasu imejl adresu: office@nana.co.rs . Odmah, po prijemu dopisa, kupac ce biti kontaktiran da bi se upoznao sa procedurom povraćaja robe.

Prilikom povraćaja kupljenih prozivoda neophodno je vratiti ih u ispranom i nekorišćenom stanju i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 3 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktene troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudzbenice snosi kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Nana ce odmah po prijemu vraćene robe,a nakon konsultacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

Reklamacije

U slucaju da ste primili pošiljku koju smo Vam poslali i imate razloga da uputite reklamaciju molimo Vas da nam pišete na shop@nana.co.rs . Na sve reklamacije odgovorićemo u najkracem roku. Naša želja je da budete zadovoljni proizvodima koje nudimo i našom celokupnom uslugom.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate neka pitanja, zamerke ili pohvale.

Hvala na poverenju!