Uslovi korišćenja i kupovine proizvoda

 

Molimo Vas pažljivo da pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišcenje usluga na internet stranicama www.nana.co.rs ( u daljem tekstu označen kao: Vebsajt).

 

Vebsajt  je postavljen i njime upravlja Ztur Nana prom, Norveskih interniraca bb, Užice(u daljem tekstu : Nana) , a koristi se za predstavljanje Naninih proizvoda kao i prodaju proizvoda. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje kontaktirajte nas na  imejla adresi office@nana.co.rs .

 

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koja s vremena na vreme  mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Nana zadražava pravo da promeni ovde navedene  uslove korišćenja  Vebsajta bez bilo kakvog objašnjena. Pristup Vebsajtu  posle takve promene smatraće se  kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Vebsajt moze da sadržati lnkove putem kojih  možete pristupiti  na druge vebsajtove. Nana nema nikakvu  kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se moze pritupiti  putem Vebsajta i ne može biti odgovaran za bilo kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi  njegovim korišćenjem.

Korisnici treba da imaju na umu da sve sto vide na Vebsajtu je zašticeno  i da ne sme da se koristi  osim u skladu sa njegovim  odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezni  ovim odredbama molimo Vas ne koristite Vebsajt.

 

Opšti uslovi:

  1. Nakon prijema narudzbe putem sajta prodavac je dužan da pre isporuke kontaktira putem imejla
  2. Nakon potvrde prodavca imejlom, narudzba je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode  isporuči ispravne i u predviđenom roku
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca putem imejla
  5. Sve eventualne promene sem promene vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudzbe
  6. U slučaju neuskladjenosti cena isporuke navednih na ovom sajtu sa cenama kurirske sluzbe, o promenama ćete biti obavešteni putem imejla

Garacija kvaliteta

Nana garantuje za  kvalitet svojih proizvoda. U slučaju  odstupanja od  navedene specifikacije  ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve  troškove zamene snozi Nana.  Potrebno je  da proizvod vratite u  originalnom  pakovanju.  Garancija  ne vazi u slučaju defekta nastalog  kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Pravo na odustanak od kupovine

Kupac ima pravo na jednostrani  raskid ugovora, u roku od 14 dana  od dana zakljucenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudzbine koju mozete da poslati  elektroskim putem na nasu imejl adresu: office@nana.co.rs . Odmah,  po prijemu dopisa,  kupac ce biti kontaktiran da bi se  upoznao sa procedurom povraćaja robe.

Prilikom povraćaja kupljenih prozivoda neophodno je vratiti ih u ispranom i nekorišćenom stanju i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 3 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktene troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudzbenice snosi kupac.  U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Nana ce odmah po prijemu vraćene robe,a nakon konsultacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj  transakciji, osim ako se kupac  nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

Reklamacije

U slucaju da ste primili pošiljku koju smo Vam poslali i imate razloga da uputite reklamaciju molimo Vas da nam pišete na shop@nana.co.rs . Na sve reklamacije odgovorićemo  u najkracem roku. Naša želja je da budete zadovoljni proizvodima koje nudimo i našom celokupnom uslugom.

 

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate neka pitanja, zamerke ili pohvale.

Hvala na poverenju