Politika privatnosti

Poštujući vašu privatnost i prepoznajuci značaj zaštite podataka o ličnosti preduzece ZTUR Nana Prom , Norveških interniraca bb, Užice (u daljem tekstu: Nana) vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem stranice www.nana.co.rs (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Nana od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za lice koje nije sposobno za davanje pristanka daje njegov zakonski zastupnik ili staralac.

Rukovodilac , korisnik i obrađivac podataka o ličnosti: Lice koje prikuplja, obradjuje i koristi vase lične podatke je ZTUR Nana Prom, Norveskih interniraca bb, Uzice PIB: 107878257.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti:

Nana prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Nana se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Nana od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, imejl adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti:

U napred navedenim slučajevima Nana prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Nane o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem imejla na adresu office@nana.co.rs.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Nana je dužna da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

Pravila o kolačićima:

Internet stranica Nana koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server internet stranice i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika ili internet stranice, status registracije na korisnički nalog i sl.) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na internet stranicu (u zavisnosti od trajanja kolačića).

Koristimo sledeće kategorije kolačića:

1. Kolačići neophodni za funkcionalnost internet stranice

Određeni kolačići su neophodni kako bi korišćenje ove internet stranice i njene osnovne usluge i funkcije bile moguće. Bez ovih kolačića, npr., nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju korpu za online kupovinu. Ovi kolačići se ne mogu onemogućiti.

2. Opcioni kolačići

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši Korisnici upotrebljavaju internet stranicu, sa svrhom unapređenja kvaliteta sadržaja prema Korisnicima i doživljaja pregleda. Opcioni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posećenost i analiziraju uspešnost internet stranice, a koje informacije su Nani dostupne kao statistički podaci, bez ličnih podataka individualnih Korisnika), te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućavaju Korisniku da određeni sadržaj podeli putem vlastitog naloga na društvenim mrežama.

Kada prvi put pristupite internet stranici, pojaviće se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i traži Vašu saglasnost za njihovo prihvatanje. Nastavkom pregleda internet stranice, prihvatate korišćenje kolačića.